Prisen på strom varierer

Det er flere el-leverandører, som http://eltelevest.no/, som kan tilby svært gunstige priser på strøm. Prisene på strøm vil likefult variere, noe man må legge inn i budsjettet. I Norge har strømprisen historisk sett vært relativt lav, men svært avhengig av vann nivå og klimaforhold. I perioder med lite vann i magasinene må strømselskapene importere strøm fra andre land. Dette påvirker selvsagt prisnivået.

 

Skikkelig kalde vintre gir også en økt strømprisen negativt om vinteren, men kan gi en rimeligere spottpris når isen på fjellene smelter og vannmagasinene fylles. Denne naturlige fluktueringen i prisen kan fort komme som en overraskelse hvis man ikke har lagt dette inn i budsjettet. Dette gjelder selvsagt spesielt for bedrifter som har et stort strømforbruk.

 

Så når man skal gå ut og hente inn anbud på strøm eller man skal akseptere et strømtilbud fra en leverandør. Det er viktig å sjekke hvordan strømprisen regnes ut, hvor fort selskapet reagerer på endringer i spottprisen og ikke minst, hvor fort prisendringene kommer på fakturaen. Det er først når man har disse fakta på bordet at man kan avgjøre hvilket tilbud som er best for din bedrift. Så moralen blir at man ikke må være for raskt til å velge strømleverandør, gjør forarbeid først.v

What do you think?

Note: Your email address will not be published

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>